Senior akademie

Program přednášek pro posluchače 

Městská část Praha 9 a Městská policie hl. m. Prahy společně pořádají Senior akademii

- cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na informování těch dříve narozených.

Akademie se sestává ze čtrnácti přednášek, součástí bude také návštěva Muzea Policie ČR, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska Městské Policie ČR. Přednášky i exkurze jsou bezplatné. Slavnostní zahájení je 9. ledna 2024. Přednášky se budou konat od ledna do června 2024 na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324, místnost č. 205, vždy od 14 hodin.

PROGRAM NA DUBEN:

23. 4. od 14 hod. Mimořádné události a krizové situace/co je mimořádná událost a krizová situace; druhy mimořádných událostí; obecné zásady chování při mimořádných a krizových situacích; evakuace, evakuační zavazadlo/

23. 4. od 15 hod. Kriminalistika jak ji neznáte/co je kriminalistika a o čem pojednává; rozdělení jednotlivých oborů; popis osoby; praktické využití programu Digital Physiognomy/

 

PROGRAM NA KVĚTEN:

7. 5. od 14 hod. Prevence přepadení/mechanické, elektronické a další zábrany bytů, domů, chat, automobilů apod.; označování majetku a další podpůrné formy zabezpečení; oběť vloupání a pojištění majetku; posouzení a ohodnocení vlastního majetku - dotazník/

PROGRAM NA ČERVEN:

11. 6. od 14 hod. Zabezpečení majetku /ochrana života a zdraví před násilnou kriminalitou; preventivní chování při kontaktu osobou; předcházení nebezpečným situacím; pravidla nutné obrany jak se zachovat když se něco stane, informace a ukázky jednoduchých ochranných osobních bezpečnostních prvků/

11. 6. od 15 hod. SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

Více informací a přihlášky u pracovníků Úřadu Praha 9: Romana Fejfarová - 771 257 259, Bc. Martin Gebauer - 605 437 622

foto
Přílohy