Rodiče budoucích prvňáčků se zájmem navštěvovat budoucí ZŠ a MŠ Elektra se setkali s vedením MČ P9

Radní pro školství a ředitelka ZŠ Novoborská Ing. Tereza Štaubrová, předsedkyně školské komise JUDr. Renata Portlíková, vedoucí odboru školství Mgr. Jana Vargová a metodička MŠ a ZŠ Mgr. Jitka Možkovská se začátkem května 2023 setkaly se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Jednalo se o rodiče, kteří bydlí v okruhu budoucí ZŠ a MŠ Elektra, a kteří projevili zájem o to, aby jejich dítě navštěvovalo právě tuto školu. V úvodu jednání upozornila Tereza Štaubrová na nepřesné a zavádějící informace a spekulace, které se šíří na sociálních sítích a mezi rodiči a přítomným rodičům doporučila, aby sledovali zejména oficiální zdroje, což jsou především webové stránky radnice, časopis Devítka, informace zasílané z emailu elektra@praha9.cz, případně facebookové stránky Praha 9 - dobrá adresa. Rodiče také byli uklidněni sdělením, že v letošním roce budou do prvních tříd přijaty všechny děti s místem trvalého pobytu v MČ Praha 9, které přišly v dubnu k zápisu.

ZŠ a MŠ Elektra se podle původního plánu měla otevřít 1. 9. 2024. Radnice Prahy 9 však vyšla vstříc rodičům, kteří bydlí v okolních ulicích, a snaží se budovu zprovoznit o rok dříve. Renata Portlíková ale upozornila na problémy s legislativou při postupu, kdy se budova školy kolauduje později, než se uskutečňují zápisy, a rovněž na návaznosti kolaudace a zápisu školy do rejstříku škol. Proto radnice přistoupila k variantě vybudovat detašované pracoviště existující základní školy, konkrétně ZŠ Novoborská. Tato varianta je náročnější především z hlediska administrativy zápisů a následných přestupů žáčků, ale v podstatě jediná možná, pokud má být budova školy v provozu od září 2023. Rodiče museli své děti zapsat ve spádové škole svého bydliště, což jsou ZŠ Špitálská a ZŠ a MŠ Na Balabence. Po zajištění právních úkonů, což je zejména zapsání detašovaného pracoviště do rejstříku škol, budou žáci přijati (po odevzdání žádosti o přestup zákonnými zástupci) do detašovaného pracoviště ZŠ Novoborská v ulici Sousedíkova.

Rodiče byli seznámeni s následujícím postupem přestupů:

  1. Po nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce (kolem 25. května 2023) bude zákonným zástupcům dítěte zaslán formulář žádosti o přestup ze spádové školy (ZŠ Špitálská nebo ZŠ Balabenka) na ZŠ Novoborskou (detašované pracoviště v budově školy v ulici Sousedíkova, tj. budoucí ZŠ Elektra), který vyplněný zašlou k rukám ředitelky ZŠ Novoborská.
  2. Ředitelka ZŠ Novoborská potvrdí přijetí žádosti, správní řízení přeruší a pošle informaci škole, odkud má být dítě přeřazeno.
  3. Po zařazení detašovaného pracoviště do rejstříku škol bude žádosti o přestup dítěte vyhověno a dítě bude přijato.

Přítomní rodiče dostali nejen podrobné informace a vysvětlení celé situace, ale také odpovědi na všechny otázky, které v plném sále padly. T. Štaubrová i R. Portlíková vysvětlily, kromě postupu přechodu z jedné školy na druhou, termíny, vybavení a v připravené prezentaci představily interiér i exteriér školy. Informovaly, že se v příštím školním roce počítá s otevřením tří prvních tříd a po jedné od 2. do 4. třídy. Pokud bude dostatečný zájem, bude otevřena i přípravná třída. J. Vargová zodpovídala otázky, které se týkaly otevření mateřské školky Elektra (termín je září 2024, nicméně snahou je otevření MŠ dříve).

Pro pracovníky, kteří se podílejí na přípravě otevření tříd v budoucí škole v Sousedíkově ulici, stojí mnoho úkonů, z nichž všechny na sebe navazují, a proto je nezbytná soustavná a pečlivá spolupráce zástupců všech orgánů a institucí. „Ve čtvrtek 4. 5. jsme se sešli se zástupci odboru školství v MHMP a projednali nezbytné kroky včetně termínů nutných k vydání příslušných rozhodnutí a povolení,“ informovala T. Štaubrová. „Jde zejména o doklady potřebné k zápisu detašovaného pracoviště do rejstříku škol, kolaudační rozhodnutí a povolení hygieny. Kolaudační rozhodnutí bude vydáno ke konci června a poté následují dva měsíce, kdy si pracovníci institucí nejvíce vybírají dovolenou, bude vše o to složitější,“ dodala. „Nicméně MČ Praha 9 dělá vše proto, aby děti v září letošního roku mohly do nové budovy nastoupit,“ doplnila R. Portlíková.

T. Štaubrová rovněž vysvětlovala zajištění pedagogů, provoz družiny, školní stravování, přípravu na první školní den a informovala rodiče o adaptačním/seznamovacím kurzu, který připravuje na 20. června od 15 hodin na ZŠ Novoborské. Rodiče budou informováni prostřednictvím mailů.

Přílohy