Rekonstrukce kanalizace v ulicích Habartická, K lipám a Za statkem

Dne 9. května budou zahájeny práce na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Habartická, K lipám a Za statkem, s předpokladem dokončení v listopadu 2024, včetně obnovy povrchů. Investorem je Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a dodavatelem stavby společnost INOS Zličín a.s.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu budou probíhat v otevřených výkopech v několika etapách a přinese nezbytné změny v organizaci dopravy. Tyto změny se v předpokládaných termínech obyvatel Městské části Praha 9 a řidičů, kteří projíždějí Litoměřickou ulicí. 

V etapě 1 (9. 5. – 15. 7. 2024) bude provedena rekonstrukce kanalizační stoky DN 300 a vodovodního řadu DN 100 v ulicích Habartická a Za statkem. Vjezd bude uzavřen, rezidenti budou moci po dohodě se stavbou do uzavřeného úseku vjíždět. 

Etapa 2 (16. 7. – 1. 9. 2024) zahrnuje rekonstrukci vodovodu v ulici K lipám v úseku Litvínovská – Litoměřická. V uzavřeném úseku budou moci rezidenti vjet po dohodě se stavbou. Průjezd do ulice Litvínovská bude ulicí Habartická.

Etapa 3 (2. 9. – 19. 9. 2024) přinese překop po polovinách ulice Litoměřická.

Při etapě 4 (20. 9. – 10. 10. 2024) a etapě 5 (11. 10.  – 7. 11. 2024) dojde k realizaci rekonstrukce vodovodního řadu v ulici K lipám v úseku Litoměřická – Chrastavská. Bohužel prostorové podmínky neumožňují zachování příjezdu k nemovitostem, pěší přístup ale zachován bude.

Za tento dočasný diskomfort se omlouváme, ale je nezbytný pro zajištění obnovy kanalizační a vodovodní sítě v oblasti.      

Pražská vodohospodářská společnost

    

vykricnik
Přílohy