Jste zde

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor správy majetku spravuje v rámci samostatné působnosti obce majetek svěřený Městské části Praha 9 Statutem hl. m. Prahy. Sleduje, navrhuje a provádí efektivní využití majetku MČ Prahy 9 a zajišťuje uplatňování vlastnických práv k tomuto majetku. Tuto činnost zabezpečuje prostřednictvím Oddělení realitního a Oddělení bytového. Technickou stránku správy, tzn. údržbu, opravy, rekonstrukce a případnou výstavbu majetku zajišťuje prostřednictvím Oddělení investic a údržby.