Oddělení účetnictví

Zpracovává komplexní účetnictví za celou Městskou část Praha 9 tj. hlavní činnost – rozpočtová (místní a správní poplatky ), hospodářská činnost – zdaňovaná činnost (domovní bytový fond, prodej a pronájmy majetku MČ Praha 9). Dále zpracovává účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9,               ( Základních škol, Mateřských škol, Divadlo Gong , Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 ). 

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – účetní evidence

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresa, e mail, datová schránka, číslo účtu

Kategorie subjektů osobních údajů – fyzické osoby, právnické osoby

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – smluvní vztahy

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, doručovací adresa, podpis, IČO, sídlo, e mail, telefon, datová schránka, číslo účtu

Kategorie subjektů osobních údajů –  ÚMČ Praha 9, smluvní strana

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgán státní správy dle zvláštního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu