Památky Městské části Praha 9 zapsané v ÚSKP

Seznam nemovitých kulturních památek v Městské části Praha 9 v hlavním městě Praze vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat nepřesnosti.

Sousoší Piety

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 11373/1-2234

Poloha

Na Proseku pod ul. Na Vyhlídce

Socha Průmysl

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40694/1-1629

Poloha

Sokolovská ul. park před nemocnicí ve Vysočanech

Závody AGA

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 100227

Poloha

Kolbenova 609/38