Místní akční plán rozvoje vzdělávání pomáhá i o prázdninách

V letních měsících se kromě jiných organizují aktivity, které mají za cíl pomoci dětem cizincům zvládat český jazyk. Jednou z možností je příměstský tábor v Poděbradské ulici.

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání, která působí v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 9, nabídla učitelům a dětem, kteří v Poděbradské ulici objevují taje českého jazyka, zpestření programu v podobě výletů. Během cesty, ale hlavně při návštěvě vybraných lokalit, se tak mísí několik jazyků a organizátor dohlíží na to, aby hlavní slovo měl český jazyk.

Jedním z míst, kam se děti vypravily, byl Most. V areálu Autodromu je od června otevřen BagrPark, ve kterém si zájemci mohli vyzkoušet práci s bagrem, jízdu na traktoru, v buggyně, orientaci na dopravním hřišti, ale také skákací hrad, trampolínu, skluzavky i složit stavbu z plastových částí stavebnice lega. Promíchání dětí cizinců s Čechy a zvláště nutnost domluvit se s  personálem obsluhující jednotlivá stanoviště, byl skvělou možností pro procvičování českého jazyka. K atraktivitě prostředí přispěla i procházka zázemím, kde se vše připravovalo na víkendové závody superbiků.

Technická část výletu byla doplněna o historii města Mostu včetně procházky kolem kostela, který byl z původního města přesunut po kolejích. Děti se dozvěděly o hlubinné i povrchové těžbě hnědého uhlí, následných rekultivacích a prošly se po břehu jezera Most, zatopeného bývalého povrchového dolu.

Děti ve věku od předškoláků po žáky druhého stupně základní školy v závěru výletu s českým doprovodem komunikovaly bez zábran, i přes občasnou nutnost gestikulace. Potvrdila se však zkušenost, že jednou z nejvhodnějších metod výuky českého jazyka je propojit cizince s Čechy.

Fota: archiv pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání MAPu

 

ilustrační foto
Přílohy