Jaká jsou práva cyklistů a motoristů ve městě?

Jaká jsou práva cyklistů a motoristů ve městě?

 

Do pražských ulic denně vyráží desetitisíce řidičů aut, motorek, prostředků veřejné dopravy a jezdců na kole, kteří se chtějí rychle a bezpečně dostat do svého cíle. Jak se správně chovat za volantem vozů nebo řídítky kol napovídají obrázky osvětové kampaně Magistrátu hlavního města Prahy s názvem Jezdím jako člověk.

 

  1. Cyklista patří na silnici

Pro řidiče motorových vozidel i osoby na jízdním kole platí obecně stejná pravidla. Základním z nich je, že se oba mohou po městě pohybovat pouze po k tomu určených komunikacích. Mezi ně, až na několik výjimek, nepatří chodník, který je vyhrazen k pohybu chodců.

 

  1. Nebezpečný dooring

V místech, kde podél parkovacích míst vede cyklopruh či jiné ochranné opatření pro cyklisty, je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Nepozorné otevření dveří auta může pro jezdce na kole znamenat náraz s velice těžkými následky.

 

  1. Na úzké vozovce je lepší nepředjíždět

Pokud šíře vozovky neumožňuje bezpečné předjíždění, při kterém by měl být mezi cyklistou a motoristou boční odstup o vzdálenosti minimálně 1,5 m, musí motorista zůstat trpělivý a vyčkat s předjížděním na vhodnou příležitost.

 

  1. Pozor na přednost při odbočování vpravo

Při průjezdu křižovatkou je vždy potřeba pamatovat na to, že osoba na jízdním kole má přednost ve stejných situacích jako motorista.

 

  1. Žádné nebezpečné kličkování v koloně

I když může cyklista v koloně opatrně předjet auta zprava i zleva, je lepší místo kličkování držet se jen po pravé straně vozovky.

 

  1. Pozor při výjezdu z kruhového objezdu

Motorista, který chce kruhový objezd opustit, musí dát vždy přednost cyklistovi, který po jeho pravé straně pokračuje v jízdě dál po kruhovém objezdu.

 

  1. Předsunuté stopčáry patří cyklistům

Na křižovatkách bývá před semaforem předsunutý prostor vyhrazený pro cyklisty, který je označen příslušným piktogramem. Cyklisté se díky němu mohou zařadit před stojící auta a na zelenou jako první bezpečně projet křižovatkou směrem, kterým potřebují.

 

  1. Ohleduplné přeřazování z pruhu do pruhu

Pokud je pro cyklistu na vozovce vyhrazen cyklopruh, je cyklista povinen je využít. V místě, kde cyklopruh končí nebo se v něm vyskytuje určitá překážka, mu ostatní řidiči mají umožnit plynulé přeřazení do souběžného jízdního pruhu.

 

  1. I přejíždění komunikace má svá pravidla

Pokud osoba na jízdním kole potřebuje překřížit vozovku v místě přechodu pro chodce, je povinna sesednout z kola a pokračovat v pohybu jako ostatní chodci. Výjimku představují místa, kde je vyznačen cyklopřejezd, po kterém mohou jezdci na kole projet.

 

  1. Respektovat ostatní je nutné i na společných stezkách pro chodce a cyklisty

Na stezkách, které jsou určené ke společnému pohybu cyklistů a chodců, je potřeba vždy pamatovat na to, že obě skupiny účastníků provozu mají stejné právo se v daném prostoru pohybovat. Chodci i jezdci na kole by se proto měli ohleduplně držet u kraje stezky.

 

Text a foto: MHMP