Informace k víkendovému parkování v oblasti 9.2 Prosek, Střížkov

Připomínáme, že v MČ Praha 9 dochází k postupnému přeznačení zón placeného stání z IP12 (Vyhrazené parkoviště) na IP13c (Parkoviště s parkovacím automatem). Vozidla v zóně placeného stání s dopravní značkou IP13c smí zastavit pouze s platným parkovacím oprávněním. Bez uhrazení parkovného tedy nebude možné vozidlo beztrestně zastavit na nejdéle 3 minuty, jako tomu bylo u dopravní značky IP12.

Zároveň došlo ke změně víkendového tarifu v oblasti 9.2 (Prosek, Střížkov), který je popsán i na doplňkových tabulkách dopravního značení: od pátku 20 hodin do neděle 20 hodin zde platí režim volného parkování, tedy zdarma.

Tedy tam, kde je již nové svislé značení, platí víkend zdarma. Celé území 9.2 by mělo být nově označeno nejpozději do 30.9.2023.

Krátkodobé parkovací oprávnění doporučujeme hradit v aplikaci PID Lítačka po její aktualizaci či přes webové rozhraní virtuálních parkovacích hodin zde.

upozorneni
Přílohy