Devátá rozvojová, a. s.

Úkolem Deváté rozvojové je připravovat a realizovat transformaci majetku MČ, který je tvořen bytovým fondem tak, aby prostředky získané z nájmů byly v budoucnu efektivně nahrazeny prostředky získanými z transformace. Musí tedy připravovat strukturu dceřiných společností tak, aby jednotlivé činnosti a kompetence byl účetně a ekonomicky odděleny. Dále prostřednictvím výkonu vlastnických práv ve společnostech s nadpolovičním nebo majoritním podílem bude vykonávat kontrolní činnost, přičemž smluvní vztahy si budou dceřiné společnosti s obcí nastavovat samostatně. Tím dochází ke zvýšení transparentního prostředí. Dalším úkolem Deváté rozvojové je připravovat strategické plány rozvoje jednotlivých komunálních oblastí, zajistit vytvoření kvalitních ekonomických záměrů a dohlížet na jejich realizaci. Mezi ostatní činnosti společnosti patří i spolupořádání kulturních akcí na Praze 9.

Více informací na www.devatarozvojova.cz.