Zúčastněte se letní ankety ke Strategickému plánu MČ Praha 9!

Máte zájem o veřejné dění ve svém bezprostředním okolí? Pak neváhejte a zúčastněnte se veřejné ankety. Městská část Praha 9 zpracovává Strategický plán rozvoje a odborný tým, který stojí za jeho přípravou, zajímá Váš názor.

Anketa je sestavena tak, aby postihovala všechny běžné oblasti, které mají vliv na kvalitu života. Ryzí zkušenost s tím, co na Devítce chybí nebo naopak v současné době funguje, nám mohou zprostředkovat jedině samotní obyvatelé území. S tímto vědomím jsme sestavili veřejnou anketu, kterou využijeme při tvorbě výsledného strategického plánu,“ přibližuje smysl aktuální výzvy radní MČ Praha 9, Zdeněk Davídek.

V anketě je možné vyjadřovat své názory během léta až do 15. srpna 2020. Na základě vyhodnocení veřejné ankety a dalších analytických podkladů budou identifikovány klíčové rozvojové problémy a potřeby městské části. Následně budou v rámci strategického plánu zvolena opatření směřující k dosažení harmonického rozvoje městské části.        

O své podněty a názory se s námi můžete podělit zde:

https://www.click4survey.cz/s4/36010/957d4884