ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ - PRODLOUŽENÍ, ZMĚNA ČI ZRUŠENÍ PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ (POP)

spusteni

Na výdejnu se vždy musí dostavit osoba, která je držitelem (rezident, vlastník, abonent) parkovacího oprávnění. Pokud se dostaví osoba v zastoupení, je potřeba, aby tato osoba měla:

 • v případě zastupování fyzické osoby: plnou moc, která bude obsahovat informace z OP držitele i osoby zastupující
 • v případě zastupování fyzické osoby podnikající: plnou moc, která bude obsahovat informace z živnostenského rejstříku a osoby zastupující
 • v případě zastupování právnické osoby: zplnomocnění, které bude odpovídat způsobu jednání zapsanému v obchodním rejstříku, kde jsou skutečnosti ověřovány

Za každou změnu v již platném POP, provedenou na výdejně či skrze žádost online, se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč (zkrácení, trvalá změna registrační značky, dočasná změna registrační značky na výdejně)

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

 • bližší informace o registraci do Osobních stránek uživatele (OSU) a elektronickém podání, bez nutnosti osobní návštěvy výdejen naleznete  ZDE
 • každou elektronickou žádost doporučujeme poslat nejméně 5 dní před požadovaným začátkem platnosti oprávnění z důvodu transferu platby

PRODLOUŽENÍ POP

 • při prodloužení parkovacího oprávnění je potřeba mít nejprve schválenou novou žádost s novým variabilním symbolem pro platbu
 • ke každé žádosti musí být přiložené potřebné dokumenty dle Metodiky pro výdej parkovacích oprávnění dostupné zde
 • prodlužení POP je potřeba udělat dokud je předchozí parkovací oprávnění ještě platné

návod

ZKRÁCENÍ POP

 • žádost o zkrácení parkovacího oprávnění je možné podat pouze osobně na výdejně nebo prostřednictvím datové schránky či emailem s elektronickým podpisem
 • k žádosti je potřeba vyplněný dokument Žádost o vrácení poměrné částky poplatku za zrušené POP
 • pro rychlejší odbavení na přepážce, a zkrácení tak Vašeho času stráveného na úřadě, je možné tento dokument přinést již předvyplněný a na místě podepsat
 • při zkrácení se automaticky odečítá s manipulačním poplatkem i poměrná částka za započatý měsíc bez ohledu na to, kolik dní do konce měsíce zbývá
 • měsíc začíná 1. dnem platnosti POP

TRVALÁ ZMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY

 • lze podat i přes OSU
 • vždy je potřeba dodat potřebné dokumenty dle Metodiky, ať už na výdejně nebo přes OSU

DOČASNÁ ZMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY

 • lze ji podat přes OSU a to dohromady 2x na dobu v součtu maximálně 14 dní (tyto dva zásahy do již platného POP jsou zdarma)
 • všechny dočasné změny na výdejně jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem
 • změna potřebná na dobu delší než je 14 dní (nebo po vyčerpání možnosti zásahu do POP přes OSU) lze udělat pouze na výdejně s doložením potřebných dokumentů (např. servisní list apod.)
znacka