ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ - PRODLOUŽENÍ, ZMĚNA ČI ZRUŠENÍ PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ (POP)

spusteni

PODÁNÍ NA VÝDEJNĚ

 • Na výdejnu se vždy musí dostavit osoba, která je držitelem (rezident, vlastník, abonent) POP. Pokud se dostaví osoba v zastoupení, je potřeba, aby takovýto člověk měl:
  • v případě zastupování fyzické osoby: plnou moc, která bude obsahovat informace z OP držitele i osoby zastupující
  • v případě zastupování fyzické osoby podnikající: plnou moc, která bude obsahovat informace z živnostenského rejstříku a osoby zastupující
  • v případě zastupování právnické osoby: zplnomocnění, které bude odpovídat způsobu jednání zapsanému v obchodním rejstříku, kde jsou skutečnosti ověřovány

Za každou změnu v již platném POP, provedenou na výdejně či skrze žádost online, se účtuje manipulační poplatek 100,- Kč (zkrácení, trvalá změna registrační značky, dočasná změna registrační značky na výdejně)

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

 • pro online podání je potřeba mít zřízený účet v klientské zóně bližší informace o registraci a elektronickém podání, bez nutnosti osobní návštěvy výdejny naleznete zde
 • POP začíná platit ve chvíli, kdy je vydáno Potvrzení o vydání parkovacího oprávnění
 • každou elektronickou žádost doporučujeme poslat nejméně 5 dní před požadovaným začátkem platnosti oprávnění z důvodu transferu platby

PRODLOUŽENÍ POP

 • při prodloužení parkovacího oprávnění je potřeba mít nejprve schválenou novou žádost s novým variabilním symbolem pro platbu
 • prodlužení POP je potřeba udělat dokud je předchozí parkovací oprávnění ještě platné
 • ke každé žádosti musí být přiložené potřebné dokumenty dle Metodiky pro výdej parkovacích oprávnění dostupné zde
POP

ZKRÁCENÍ POP

 • žádost o zkrácení parkovacího oprávnění je možné podat pouze osobně na výdejně případně prostřednictvím datové schránky či emailem s elektronickým podpisem
 • k žádosti je potřeba vyplněný dokument Žádost o ukončení parkovacího oprávnění
 • pro rychlejší odbavení na přepážce, a zkrácení tak Vašeho času stráveného na úřadě, je možné tento dokument přinést již předvyplněný a na místě podepsat
 • při zkrácení se automaticky s manipulačním poplatkem odečítá i poměrná částka za započatý měsíc bez ohledu na to, kolik dní do konce měsíce zbývá
 • měsíc začíná 1. dnem platnosti POP

TRVALÁ ZMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY

 • lze podat i prostřednictvím klientské zóny
 • vždy je potřeba k žádosti doložit potřebné dokumenty dle Metodiky zde
 • začíná platit až po vystavení Potvrzení o vydání POP

DOČASNÁ ZMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY

 • nejvýše dvakrát po dobu trvání parkovacího oprávnění nejdéle na dobu 14 dní dohromady je možné ji provést bezplatně přes klientskou zónu (tyto dva zásahy do POP jsou zdarma)
 • všechny dočasné změny na výdejně jsou zpoplatněny manipulačním poplatkem
 • změna potřebná na dobu delší než je 14 dní lze udělat pouze na výdejně s doložením potřebných dokumentů (např. servisní list apod.)
 • po vyčerpání zásahů do POP je nutné veškeré změny provádět osobně na přepážce

 

Přílohy k žádostem naleznete na stránkách parking.praha.eu v sekci „Ke stažení“.

znacka