Závadné chování dítěte mých sousedů

Dítě mých sousedů se toulá po nocích, užívá drogy, zřejmě páchá trestnou činnost, vede zahálčivý, nemravný život. Mohu nějak přispět k nápravě?

Tak jako má právo rodič či jiná osoba odpovědná za výchovu, nebo i samotné nezletilé dítě, požádat o pomoc orgány sociálně-právní ochrany dětí, stejně tak může každá další osoba upozornit kurátora pro děti a mládež, že výchovné problémy dítěte rodina nezvládá a potřebuje při jejich řešení pomoci. Toto je možné učinit i zcela anonymně. Důležité je, aby se dítěti a celé rodině dostalo potřebné odborné pomoci.

Stejně tak každý občan je oprávněn upozornit na závadné chování dítěte nebo jeho rodiče.

 

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě