Žádosti a podání stavebnímu úřadu - podklady a postupy

Rozsah a obsah
a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“),
b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d) dokumentace pro vydání společného povolení,
e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f) projektové dokumentace pro provádění stavby a
g) dokumentace skutečného provedení stavby.
a dále náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení
stanoví vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Informace o území dotčeném stavbou, limity využití území

Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Stavební archiv

Výdej mapových podkladů

Formuláře

Přidělování domovních čísel

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě