Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Rozhodnutí o umístění stavby: Umístění stavby
Dražební a.s. - oznámení o upuštění od dražby
ul. Odlehlá - OOP
Realit Praha spol. s r. o., veřejná dražba dobrovolná dne 9.12.2021 ve 12:30 a 13:15 hod.
ul. Ocelářská - OOP
Exekutorský úřad Praha 9 - dražba dne 14.1.2022 v 10:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): změna územního rozhodnutí, stavební povolení a výjimk
ul. Podkovářská - OOP
Oznámení o termínu konání druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
ul. U svobodárny + Podvinný mlýn - OOP
ul. Nad Krocínkou - OOP
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9
Záměr prodeje podílů na pozemcích Litoměřická 577-585
Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 589 ul. Novovysočanská 7, k.ú. Vysočany
PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2x - 8.12.2021, 9.12.2021
Škoda Fabia - 8A2 3106_Oznámení o možnosti si převzít písemnost
Oznámení o společném jednání o návrzích změn Z 2845/00, Z 2848/00, Z 2859/00...
Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 628/180 v k.ú. Prosek
Exekutorský úřád Praha 7, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 21.12.2021 v 10:00 hod.
Návrh na OOP
ul. Zárybská - OOP
Volné místo - VŘ 38/2021 - Referent/ka oddělení stavebního řádu Odboru výstavby a územního rozvoje
PROKONZULTA, a.s., dražební vyhláška, elektronická dražba dne 16.12.2021 v 10:30 hod.
Exekutorský úřad Praha 3 - dražba dne 21.12.2021 v 10:00 hod.
Dražební společnost Morava a.s. - 16.12.2021 v 15:00 hod
ul. Jablonecká - OOP
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 548/101 v 1. NP, Vysočanská č.o.81, Praha 9
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543/00 ÚP SÚ HMP
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3094 vlny 10 ÚP SÚ HMP
Gaute, a.s., dražební vyhláška, dražba dobrovolná dne 15.12.2021 ve 13:00 hod.
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 25 ÚP SÚ HMP
MHMP, veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14
GynCentrum, spol. s r.o., plánované ukončení činnosti společnosti ke dni 31.12.2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3239 vlny 15 ÚP SÚ HMP
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů
MHMP, program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prost. hl. m. Prahy pro rok 2022
Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele(ky) v ZŠ Podbělohorská 26/720, Praha 5 - Smíchov
Bodové hodnocení žádostí o nájem obecního bytu
Žádost o vyvěšení výzvy SSHMP - Ford 3SY 5450
Podatelna - informace
Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 14.12.2021 v 09:00 hod.
Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 14.12.2021 v 10:00 hod.
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 8.12.2021 v 13:00 hod
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - 1.12.2021 v 14:00 hod.
Výzva k odstranění vozidla_Škoda Felicia - 3AC 2244
Schválený Rozbor hospodaření a závěrečný účet MČ Praha 9 za rok 2020
Schválený rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2026
Podatelna - informace