Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ TOUŽIMSKÁ" na pozemku
Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "OBYTNÝ SOUBOR NOVÁ TOUŽIMSKÁ" vodní díla
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ
M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Odvolání proti rozhodnutí ve věci nazvané "Vinařský
Rozhodnutí - stavební povolení: Zateplení bytových domů č.p. 971 a 972 v ul. Sokolovská, Praha 9 - L
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38
Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ
Oznámení o konání veřejného projednánínávrhu změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3617/00
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3582/00