Úřední deska

Výsledky filtrování
Název Vyvěšeno od Do
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Umístění a povolení stavby
Rozhodnutí o umístění stavby: Umístění stavby
Usnesení - ustanovení opatrovníka: Plynová kotelna v domě č.p. 573-574, Vysočanská, Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLEN
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Vysočany office", ul. Kolbenova, Praha 9 - Vysočany - veře
Rozhodnutí o umístění stavby: Umístění stavby
Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Umístění stavby
Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: OS Prosek - domy M, N, P - odstranění zpevněných ploch a ve
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Revitalizace bytového objektu U Vysočanského pivovaru 459
Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: "Revitalizace území bývalých pekáren
Rozhodnutí - stavební povolení: Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek
Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Rozšíření sítě UPC Praha-Hrdlořezy Jarov Zelené Město
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3107 vlny 10 ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání VVURÚ
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 24
Seznámení s podklady pro rozhodnutí: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: bytových domů č.p. 2127 - 2130, ul. Podvinný mlýn, Praha
Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP