STAVEBNÍ PRÁCE NA PROSECKÉ ULICI POKRAČUJÍ DALŠÍ ETAPOU

Praha 13. července 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od pondělí 19. července 2021 s další etapou celkové rekonstrukce Prosecké ulice a naváže tak na předchozí rok.  V tomto roce se jedná o část před křižovatkou ul. Na Labuťce a ul. Na Rozhraní. Stavební práce by měly skončit do 30. listopadu 2021.

 

V rámci této akce dojde k celkové rekonstrukci komunikace a chodníků včetně výměny podloží v aktivní zóně a k hloubkové sanaci. Povrch vozovky bude z asfaltových vrstev, konstrukce chodníků a vjezdů z betonové dlažby. Bude také upraveno odvodnění, které je řešeno pomocí nových i stávajících uličních vpustí. Opravami projde celkem 700 metrů ulice.


Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů, např. Pražskou vodohospodářskou společností, Magistrátem hl. m. Prahy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy.

 

Dopravní omezení:

Úplná uzavírka komunikace Prosecká v úseku Na Labuťce – Na Rozhraní. Veškerý provoz včetně MHD bude veden po vyznačených objízdných trasách. Objekty nacházející se v lokalitě budou přístupné pouze pro pěší.


Navrhované objízdné trasy:

  • směr Prosek: Vysočanská – Jandova – Sokolovská – Čuprova
  • směr Libeň: Vysočanská – Rochlická – Liberecká – Zenklova

 

Zhotovitel: Eurovia CS, a. s.

 

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=5f572eeb0c2b4d872f12381c

 

Podrobné informace sledujte na:
http://www.tsk-praha.cz/

https://www.facebook.com/TSKPraha/
https://twitter.com/TSKPraha

mapa
Přílohy