Prodloužení data ukončení realizace projektu

Městská část Praha 9 schválila dne 21. 6. 2016 na Zastupitelstvu městské části usnesením č. 73/16 předložení žádosti o podporu projektu Nástavba MŠ Veltruská v rámci vyhlášené výzvy k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR s celkovým rozpočtem 11,586.355,- Kč. Žádost MČ Prahy 9 byla schválena a smlouva o financování s Hlavním městem Praha podepsána. V současné době byl však vzhledem k prodloužení plánovaného termínu plnění podepsán dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování s Hlavním městem Praha. Dodatek ke Smlouvě posouvá termín ukončení realizace projektu z původně plánovaného termínu 30. 11. 2017 na datum 31. 10. 2018.