Přehled přijatých usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2024
Finanční vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 9 v roce 2022
Uzavření Smlouvy o spolupráci s hlavním městem Prahou
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl. města Prahy do správy MČ P9
Svěření pozemků v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl. města Prahy do správy MČ P9
Uzavření Dohody o uznání dluhu a o jeho splnění ve splátkách za užívání části pozemku xxxx
Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1425/3 v k.ú. Hloubětín
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Daramis Heights s.r.o., Zelené Město 1B s.r.o., DUO Living s.r.o. a MČ P9 a svěření pozemku v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m.Prahy do svěřené správy MČ P9
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o., CENTRAL GROUP 49. investiční s.r.o., CENTRAL GROUP 64. investiční s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitých věcí mezi společností Tulipa City s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi FINEP Hloubětín a.s., FINEP Prosek k.s. a MČ Praha 9
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. a MČ Praha 9
Zřízení trvalého peněžního fondu s názvem Fond pomoci MČ Praha 9
Změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ P9
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9