Jste zde

Oddělení správní

vydává výpisy ze živnostenského rejstříku, rozhoduje o udělení koncese  právnickým a fyzickým osobám
vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele právnickým a fyzickým osobám

Při své činnosti provádí zejména:

- přijímá ohlášení živnosti, žádosti o koncesi, či zápisy do evidence zemědělského podnikatele

- přijímá elektronická podání JRF a ve své činnosti zabezpečuje poradenskou a informační činnost pro podnikatele na úseku živnostenského podnikání

- kontroluje doklady, které je žadatel povinen předložit k ohlášení živnosti či žádosti o koncesi

- projednává žádosti o koncesi s dotčenými orgány státní správy

- provádí změny živnostenských oprávnění

- provádí přerušení živnosti,  rozhoduje o zrušení živnosti na žádost podnikatele

- vydává výpisy ze živnostenského rejstříku na žádost podnikatele