Podmínky pro povolování vyhrazených parkovišť pro invalidy

Úřad Městské části Praha 9 nechce nijak zlehčovat závažnost handicapu osob ZTP a zhoršovat jim již tak těžký úděl, avšak v některých lokalitách začíná být poměr vyhrazených míst pro tyto spoluobčany k počtu volně přístupných stání pro ostatní obyvatele neúnosný. V praxi pak nastává situace, že ostatní lidé nemají kde zaparkovat a leckterá vyhrazená místa jsou neobsazena. Vyhrazení je totiž platné nepřetržitě, a proto nelze uvažovat obrátkovost místa jako u volně přístupných (přes den zaparkuje např. zákazník obchodu či údržbář, večer pak rezident).

S ohledem na neustále vzrůstající počet žádostí o vyhrazené parkování vozidel osob tělesně postižených, byl Úřad Městské části Praha 9 nucen přistoupit k dodržení regulace nově povolovaného množství vyhrazených stání. Vycházíme z vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném znění, která definuje nutné počty vyhrazených stání na parkovacích plochách.
Zjednodušeně lze říci, že pokud počet vyhrazených míst pro vozidla osob ZTP překročí hranici 5 procent z celkového počtu stávajících míst (v dané ulici, na parkovišti), jde právě o lokalitu, kde nebudou další místa povolována. Je třeba si uvědomit, že zaparkovat chtějí i ostatní rezidenti a tímto postupem neznemožňujeme zdravotně postiženým parkování, pouze do určité míry narovnáváme podmínky pro všechny obyvatele (zpravidla lze nalézt v okolí v docházkové vzdálenosti parkovací stání, byť nebude přímo před domem).

Tuto informaci, směřující k potencionálním zájemcům o nová vyhrazená stání, zveřejňuje úřad s předstihem, aby si zbytečně nezařizovali výpůjční smlouvu s Technickou správou komunikací v lokalitách, kde jim pak bude následně žádost úřadem zamítnuta.

Na zřízení vyhrazeného invalidního stání není právní nárok, a to ani při doložení všech zákonem stanovených náležitostí.

Úřad MČ Praha 9 doufá, že vzniklou situaci přijmou naši spoluobčané s pochopením.