Otevření nové třídy v MŠ Veltruské

Třída – „růžová kytička“ v novém pavilonu v MŠ Veltruské, která byla postavena a vybavena z projektu v rámci Operačního  programu Praha - pól růstu, č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000263 byla otevřena  24. 9. 2018.

Nastoupilo 25 nových dětí a 26. 9. 2018 při akci „Den otevřených dveří“ si rodiče mohli prohlédnout vybavení nové třídy včetně příslušných zařízení, didaktických pomůcek, vybavení kuchyňky a sociálního zařízení. Rodiče mohli vidět i nové hrací prvky na zahradě pro ty nejmenší – netříleté děti, pro které je třída zřízena.

Akce, která proběhla na zahradě mateřské školky, se všem velmi líbila, děti si  zasoutěžily, zazpívaly a zatančily společně s Inkou Rybářovou, skladatelkou a zpěvačkou, která připravila pro děti a rodiče hlavní hudebně zábavný program plný her, soutěží a písniček.