Osvojení nebo pěstounská péče?

Chtěli bychom osvojit nebo si vzít do pěstounské péče dítě. Jak postupovat?

Bude potřeba se dostavit  osobně k jednání na oddělení sociálně-právní ochrany dětí úřadu v místě trvalého bydliště, kde s Vámi promluví soc. pracovnice. Vysvětlí Vám rozdíly mezi osvojením a pěstounskou péčí a sdělí další náležitosti k Vaší případné žádosti.

Osvojení:

Je forma náhradní rodinné péče, kdy manželé nebo jednotlivci přijímají za vlastní právně volné děti a mají k nim stejná práva a povinnosti jako rodiče.

Pěstounská péče:

Je forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) žádá souhlas zákonného zástupce dítěte. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte. Pěstoun nemá k dítěti vyživovací  povinnost. Rodiče se mohou s dítětem stýkat.

Ke své žádosti budete muset předložit:

  • žádost s osobními údaji
  • doklad o státním občanství nebo povolení k dlouhodobému trvalému pobytu na území ČR
  • potvrzení o zdravotním stavu
  • potvrzení o své finanční situaci

Dále bude potřeba:

  • opis Vašeho trestního rejstříku
  • Sociální pracovnice provede návštěvu Vaší domácnosti.
  • Váš písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany, zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči, je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování a také kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností, které jsou uvedeny v žádosti
  • souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny
  • žadatelé jsou povinni absolvovat psychologické vyšetření.

O osvojení i pěstounské péči rozhoduje soud.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě