Mikroklima 15. 5. 2014

V parku Přátelství se konala úspěšná akce
s několikaletou tradicí zaměřenou na ekologii a životní prostředí
s názvem Mikroklima.  Tuto akci
každoročně pořádá Městská část Praha 9. Hlavním tématem bylo nakládání
s odpady, čistota ovzduší, ochrana zvířat, možnosti šetrné dopravy. Na této
akci byl představen veřejnosti a studentům základních a středních škol, projekt
EU – City Regions. Rozdávali se upomínkové předměty k projektu, brožury a
letáčky, na nichž se mohou najít podrobné informace o projektu.