Formulář - žádost o poskytnutí informace, sazebník úhrad