Bowling 6. 3. 2014

Městská část Praha 9 odbor školství a evropských fondů pro své zřizované ZŠ
a MŠ připravila bowlingový  turnaj „ O
POHÁR STAROSTY PRAHA 9“. Přizvané byli Gymnázia z městské části Prahy 9 a ochranné složky státu –
Policie ČR, Městská policie, Útvar prevence DDH. Zúčastnili se i představitelé
městské části a jejich zaměstnanci. Na této akci byl představen i projekt EU – City Regions –
Increasing the competitiveness of city regions through integrated urban-rural
development
, tedy zvýšení konkurenceschopnosti funkčních městských
částí podporou rozvoje městských a venkovských území. Z programu CENTRAL
EUROPE, ERDF
. Městská část Praha 9 je partnerem projektu, vedoucí
partner projektu je  město Lipsko – Německo
. Byly rozdány upomínkové předměty,
letáčky, brožury tohoto projektu. Již se všichni těší na další ročník souboje o
putovní bowlingovou kouli.