Zástupci ULG pošesté na workshopu, tentokrát na téma Změny smluv a uzavírání dodatků

loga

Ve středu 6. 9. 2017 proběhlo v pořadí již šesté setkání pražské Urbact Local Group. Schéma workshopu je již ustálené, tak i tento workshop byl organizačně podoben posledním seminářům. Úvodní slovo si vzal koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který v rychlosti zopakoval charakter celého projektu. Dalším přednášejícím byl Pavel Pospíšek, referent EU fondů, který opět v krátkosti představil vývoj projektu, navázal na svá slova z minulého meetingu a zhodnotil uplynulé mezinárodní setkání konané ve španělské Candelarii. Na závěr své prezentace načal téma příštího setkání v polském Koszalinu. Témata, o kterých byla v úvodní části řeč, se týkala především plánování a implementace sociálních  a tentokrát i environmentálních kritérií do zadávací dokumentace výběrových řízení.

Hlavní slovo během workshopu měla opět Mgr. Marcela Káňová ze specializované advokátní kanceláře Císař, Čéška a Smutný. V její gesci byla následující část setkání, která proběhla formou semináře na téma „Změny smluv a uzavírání dodatků“ a následného workshopu, kdy účastníci opět měli možnost řešit praktické příklady. Během nich se snažili řešit problémy fiktivních veřejných zakázek jak z pohledu zadavatele, tak uchazeče. Mezi přítomnými byli zástupci MČ Praha 9, místních devítkových základních a mateřských škol, malých a středních podniků, které oslovila Hospodářská komora Praha, s jejíž pomocí byl workshop organizován. Další setkání naší ULG je naplánováno na listopad 2017, bude opět po mezinárodním meetingu v Koszalinu dle metodiky projektu.

Zástupci ULG pošesté na workshopu, tentokrát na téma Změny smluv a uzavírání dodatků