Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, 5. 9. 2023