Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, 1. 11. 2022