Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 1681/2 v k. ú. Vysočany