Žádost o poskytnutí informací - statistický přehled o druhu a výměře správních sankcí pravomocně uložených v řízeních o přestupku OŽ ÚMČ Praha 9