Žádost o poskytnutí informacÍ se vztahem k projektu dopravního značení v ul. Borecká