Žádost o poskytnutí informace z rozhodnutí vydaných ÚMČ Praha 9 v rámci územního a stavebního řízení