Žádost o poskytnutí informace týkající se budovy č. p. 1027na pozemku č. parc. 931/5 v k.ú. Vysočany