Tisková zpráva

logo

Jak může projekt EU pomoci měnit perspektivu pracovních příležitostí v digitálním světě

Projekt eDigiStars zveřejnil svou první oficiální tiskovou zprávu. MČ Praha 9 ji přeložila do českého jazyka, přečíst si ji můžete zde:

Mezinárodní projekt spolufinancovaný evropskými fondy z programu Interreg Danube, sdružuje partnery celkem z 8 zemí s cílem pomoci měnit perspektivu pracovních příležitostí pro občany EU starší 50 let. Neoficiálním titulem projektu je sousloví „Tvorba (digitálních) podnikatelských kapacit pro starší generaci pomocí inovativního školícího programu”, které v sobě ukrývá myšlenku zaměřenou na udržitelný rozvoj podnikatelského a pracovního prostředí, v němž se jednotlivci jakéhokoliv věku podaří získat potřebné znalosti a zkušenosti pro výkon svého povolání.

Projekt eDigistars touto tiskovou zprávou adresuje všechny zainteresované subjekty, aby pomohly své zvolené cílové skupině v jejich profesním růstu v každé zemi zapojené do projektu. Projekt je založený na skutečně profesionální spolupráci. Profesionální školitelé, centra pro vzdělávání dospělých, pracovní úřady, instituce i neziskové organizace, místní úřady i vlády, hospodářské komory, průmyslové a ekonomické organizace - ti všichni společně pracují se společným cílem.

Projekt sdružuje 19 partnerů v 8 zemích rozšířeného podunajského regionu dle členění EU – Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina. Jádrem projektu je rozvinout tři inovativní nástroje, které hrají zásadní roli v procesu změny a příležitosti pro novou profesní kariéru všech, kteří spadají do cílové skupiny.

První nástroj, který je nazýván „POWER YOU“, umožní starší generaci začít podnikat či se neztratit v digitálním prostředí, druhý „CAMPUS“ vytváří náležité kurzy speciálně zaměřené na potřeby starší generace a poslední, „LABEL“, prokáže a zajistí certifikaci pro ty , kteří úspěšně tyto kurzy projdou a prokáží určitou úroveň digitální gramotnosti. Na plánování a strategii těchto nástrojů se podílejí všechny zapojené subjekty napříč zmíněným regionem. Série kurzů a workshopů jsou pečlivě plánovány pro každý nástroj zvlášť.

Vzhledem k pandemické situaci diskutují partneři projektu vhodná témata na virtuálních online konferencích. Tématem prvního workshopu byl celkový pohled na základní prvky projektu, na nichž pracovní skupina tvořila nástroj „POWERYOU“. Tento nástroj rozvíjí inovativní přístup k tomu, jak motivovat starší generaci a instituce ke změně myšlení směrem k požadované digitální gramotnosti. Nejdůležitějším tématem bylo přímé stanovení přidané hodnoty tohoto nástroje a také konkrétní kroky k jejímu dosažení.

Tématem dalšího workshopu byl nástroj „CAMPUS“, který bude rozvíjet „na míru“ ušitý vzdělávací program pro generaci 50+. Zaměřuje se na poskytovatele vzdělávání a rekvalifikačních kurzů v oblasti digitalizace a práce s PC a IT. Tento nástroj bude vodítkem, jak účinně zpracovat a připravit tyto kurzy pro specifické potřeby jednotlivých cílových skupin. Nástroj „CAMPUS“ bude testován v jednotlivých kurzech v každém regionu v průběhu trvání celého projektu. Online workshopy se zaměřují na specifické aspekty procesu a strategie školení, zejména na téma přijímání informací v souvislosti s probíhajícím kurzem digitální gramotnosti.

Členové pracovní skupiny se shodují na organizaci dalšího vývoje nástroje „CAMPUS“ do těchto hlavních oblastí: statistika zahrnující současnou situaci a úroveň proškolování a kurzů v různých zemích, jejich obsah, jejich hlavní témata, počet hodin, obecný popis a typ informací, který je přednášen na kurzech digitální gramotnosti.

Třetí workshop se týká nástroje „LABEL“, který by měl fungovat jako mechanismus propojující důvěru s určitou úrovní vzdělání pro potenciální zaměstnavatele. Tento nástroj potvrzuje systém garance kvality aktivně pracující populace, která prošla kritérii a obdržela tzv. “eDigiStars LABEL”. Nástroj byl měl dále zajistit uvědomění a důvěru mezi zaměstnavateli z různých odvětví, v nichž je digitální gramotnost zapotřebí.

Na dalším online setkání partnerů z osmi evropských zemí, kteří vládnou určitými pravomocemi a zkušenostmi v oblasti certifikačního procesu, proběhla diskuze o začátku a stavbě nástroje „LABEL“. Součástí této pracovní skupiny jsou experti z různých oblastí – proškolování, lidské zdroje a jejich rozvoj a řízení, psychologie, vzdělávání, kariérní rozvoj, apod. Na základě studie „Struktura digitální kompetence EU“ byla diskutována způsobilost a úroveň digitálních znalostí a gramotnosti s cílem poskytnout celkový pohled, na jehož základě bude pracovní skupina vytvářet nástroj „LABEL“.

Tyto workshopy a výsledky odborných znalostí napříč výše zmíněným regionem a napříč různými sektory nabízejí stabilní základ pro rozvoj a spolupráci při vytváření školících programů, systému podpory digitální gramotnosti zaměstnanců státní správy, potenciálních podnikatelů, učitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Více informací o projektu a jeho aktivitách je k nalezení na webových stránkách:

http://www.interreg-danube.eu/edigistars

nebo na sociálních sitích:

https://www.facebook.com/edigistarsinterreg

https://www.instagram.com/edigistars/?hl=bg

https://twitter.com/edigistars

 

logo eDigiStars
Přílohy