Technika i programování mají v MŠ Kytlické zelenou

Kdyby v MŠ Kytlická měli věšteckou kouli, mohli by nutnost dnešních školních aktivit vysvětlovat právě čtením z onoho křišťálového předmětu. Skutečnost je však prozaičtější. A tou byla, je a bude snaha o zatraktivnění výuky a uplatňování nových vyučovacích metod včetně využívání moderních technologií. V současné situaci, kdy se děti a žáci musí vyučovat na dálku, zdejší pedagogové zúročují svoji několikatou pedagogickou činnost a případná potřeba distančního vzdělávání pro ně nepředstavuje nepřekonatelnou překážku.

Různá fóra zveřejňují názory, že je předčasné zařazovat do výuky předškolních dětí tablety a další digitální technologie. S tímto názorem nesouhlasí učitelky v MŠ Kytlická a jejich ředitelka, Kateřina Navarová, dodává: „Počítače, mobily a tablety děti používají doma a zavírat ve školce před touto skutečností oči, není prozřetelné. Proto děti učíme, že tato technika není jen pro hraní her, ale jejím prostřednictvím mohou komunikovat, spolupracovat, rozvíjet svou tvořivost a fantazii. Děti tímto také získávají základy kompetencí, které jsou nezbytné pro život v 21. století. Myslím si, že smysluplné zapojení digitálních technologií do předškolního vzdělávání patří. A to i v souvislosti se vzdělávacími strategiemi, jako je digitální strategie, ale také v souvislosti s programem Šablony II., kde je podporováno zapojení ICT do předškolního vzdělávání. Naše školka je také zapojena do aktivity eTwinning, který je jedním z nástrojů profesního růstu pedagogů nejen ve využívání technologií."

Mateřská škola Kytlická je zapojena do aktivity eTwinning již sedmým rokem. Tato aktivita, ve které se školy zapojují do mezinárodní spolupráce ve společných projektech, přináší dětem a učitelům nové poznatky a zkušenosti. Děti mohou díky technologiím poznat kamarády z evropských zemí, učí se zde spolupracovat a komunikovat. Učitelé poznávají vzdělávací systém jiných zemí, sdílejí zde své zkušenosti, nápady a mohou si zlepšit znalost cizího jazyka a zdokonalit své vlastní metody učení.

Aktivita eTwinning také učitelům umožňuje účast na konferencích, mezinárodních seminářích, webinářích a e-learningových kurzech.“

Více informací najdete na www.etwinning.cz .

O tom, jak se Mateřská škola Kytlická již po několikáté zapojila i do další evropské iniciativy, kterou je Code Week – týden programování, si můžete přečíst zde https://www.denik.cz/z_domova/skoly-domaci-vyuka-technika-20201026.html .

Živý vstup z mediální snídaně, kterého se také zúčastnila dne 20. 10. 2020 MŠ Kytlická, zde https://youtu.be/evM7lh8L-Ck