Seminář: "Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče"

Kde se kurz uskuteční? ETS – VOŠ teologická a sociální, Stoliňská 2417/41a, 193 00, Praha 9

Kdy se kurz uskuteční? 12. 4. 2018 – 13. 4. 2018 (9:00 – 16:00 hod.)

Je kurz akreditovaný? Ano, kurz má akreditaci MPSV ČR (cílová skupina sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách)

Jaká je časová dotace kurzu? 16 vyučovacích hodin

Kolik kurz stojí? 1750,- Kč

Jaký je obsah kurzu? Seminář seznamuje frekventanty: problematika prožívání stresu (eustres, distres, prožívání stresu, mechanismus stresové reakce, ustrnutí, útěk, útok, průběh stresové reakce, psychické syndromy spojené s působením stresu), práce s emocemi (citová neutralita, reflexivní práce s emocemi, reflexivní pohled na emoce, čtyři scénáře vztahu "reflexivity" a "emocionality", schopnost připojení se ke druhým a schopnost akceptovat druhé, předpoklady kvalitního porozumění, rizika připojení se a akceptace druhých), udržení hranic profesionálního vztahu s klientem (čtyři problémy při porušení hranic) syndrom vyhoření (rizikové faktory, stádia syndromu vyhoření, příznaky syndromu vyhoření, prevence syndromu vyhoření), svépomoc a sebepéče (adaptivní a vědomé strategie sebepéče při zátěži a krizi, životní styl a psychohygienické návyky, individuální relaxační cvičení).

V případě dotazů pište, volejte na info@mousou.cz, +420. 603 550 726

Více informací na: http://www.mousou.cz