Projekt PONK - MŠ Veltruská

Projekt: PONK MŠ Veltruská

logo

 

Reg.č. projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002162

Projekt si klade za cíl zkvalitnit polytechnickou a environmentální výuku u předškolních dětí v Mateřské škole Veltruská na Praze 9 a tím děti lépe připravit na základní vzdělání a praktický život a rozvinout u nich technické znalosti, logické myšlení, týmovou spolupráci a komunikaci ve skupině. Cíle bude dosaženo investicí do vnitřního a venkovního vybavení - environmentálních a polytechnických pomůcek. Dále pak vybudování venkovního pracovního prostoru a venkovní pergoly pro celkem 24 dětí.

Cílem projektu je zkvalitnit polytechnickou a environmentální výuku u předškolních dětí a tím je lépe připravit na základní vzdělání a praktický život a rozvinout u dětí technické znalosti, logické myšlení, týmovou spolupráci a komunikaci ve skupině.

Vlivem výše uvedeného si děti snáze vyberou v budoucnu specializovanou školu a budou se profesně profilovat již v útlém věku.

Přílohy