Přeznačení zón placeného stání

V souvislosti s rozhodnutím Městské části Praha 9 dochází od června tohoto roku k postupné úpravě svislého dopravního značení v oblastech 9.1 (Vysočany, Libeň) a 9.2 (Prosek, Střížkov). Jedná se o výměnu značení z IP12 (Vyhrazené parkoviště) na IP13c (Parkoviště s parkovacím automatem) s nonstop provozem, jako tomu bylo dříve.

Vozidlo v zóně placeného stání s dopravní značkou IP13c smí zastavit pouze s platným parkovacím oprávněním, ať už dlouhodobým či krátkodobým. Nebude tedy možné vozidlo beztrestně zastavit na nejdéle 3 minuty bez uhrazení parkovného.

Změny v jednotlivých oblastech 

V oblasti 9.2 (Prosek, Střížkov) dojde rovněž i ke změně provozní doby z celotýdenního placeného režimu na volné parkování (parkování zdarma) od pátku od 20 hodin do neděle do 20 hodin. V oblasti 9.1 (Vysočany, Libeň) se změna bude týkat pouze úpravy dopravního značení. V některých úsecích budou doplněny symboly částečného stání na chodníku (kolmé, šikmé, podélné atp.)

Možnost platby krátkodobého parkovacího oprávnění 

Krátkodobé oprávnění lze platit přes platební automaty, dále v mobilní aplikaci MPLA.IO. Platbu je nyní nově možné provést i v aplikacích MojePraha, PID Lítačka, CityMove a Mapy.cz. Všechny platební automaty a jejich makety (infoboxy) jsou zároveň polepeny informacemi o dané zóně a návodem na mobilní platbu v podporovaných aplikacích nebo přes internet.

Tyto změny týkající se zón placeného stání vejdou v platnost nejpozději k datu 30.09.2023.

 

Přílohy