Označení vozidla ZTP pro bezplatné parkování na invalidních místech

Vlastním průkaz ZTP a potřeboval bych označení vozidla, abych mohl bezplatně parkovat na vyhrazených invalidních místech.

O vydání označení vozidla pro těžce postiženou osobu je možné požádat na sociálním odboru, oddělení péče a prevence. Pokud jste držitelem průkazu mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P, máte nárok na vydání zvláštního označení vozidla, které smí být používáno jen na vozidle, které právě zajišťuje přepravu postižené osoby. Označení musí být umístěno na viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje postiženou osobu.

K žádosti je nutné doložit:

  • občanský průkaz
  • průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P)
  • fotografii formátu 35x45 mm odpovídající současné podobě
  • ev. stávající zvláštní označení do vozidla pro parkování.

Vzhledem k předepsaným náležitostem parkovacího průkazu, kdy po podpisu držitele mimořádných výhod se doklad zalaminuje, je nutná osobní přítomnost držitele mimořádných výhod.

Osoba, která má přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, může také požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě trvalého bydliště. Žádost se podává odboru dopravy.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě