Místní podpůrná skupina opět diskutovala průběh projektu URBACT III: Procure

logo

Ve čtvrtek 22.6. 2017 proběhlo v pořadí páté setkání pražské Urbact Local Group. Schéma workshopu bylo oproti poslednímu semináři odlišné a to především z důvodu nepřítomnosti přednášející Mgr. Marcely Káňové, která se pro toto setkání bohužel nemohla dostavit, nicméně přislíbila opět spolupráci na dalších plánovaných workshopech. Seminář byl strukturován odlišně hned od začátku, v plánu byla evaluace celého projektu jako hlavní téma setkání ULG. Úvodní slovo si vzal koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který v rychlosti seznámil účastníky s novinkami projektu, především novými poznatky ze setkání z chorvatské Koprivnice. Dalšími přednášejícími byli Pavel Pospíšek, referent EU fondů, jehož tématem byl environmentální aspekt v zadávacím řízení; finanční přehled projektu představila Helena Kvačková. Kromě dalšího vstupu Zdeňka Davídka, který následoval po finanční stránce projektu, doplnil kvarteto facilitátorů projektu pan Alexandr Fikart, jehož řeč se točila okolo aktivní spolupráce s místními podnikateli. Dalšími tématy, byly například Spend analýza, implementace sociálních a environmentálních kritérií do zadávací dokumentace výběrových řízení, zapojení místních malých a středních ekonomik do procesu výběrového řízení nebo integrovaný akční plán.

Mezi přítomnými byli zástupci MČ Praha 9, místních devítkových základních a mateřských škol, malých a středních podniků, které oslovila Hospodářská komora Praha, s jejíž pomocí byl workshop organizován. Další setkání naší ULG je naplánováno na počátek září 2017, opět dle metodiky místní setkání - mezinárodní setkání ve 14 po sobě jdoucích dnech.

Místní podpůrná skupina opět diskutovala průběh projektu URBACT III: Procure