Místní akční skupina již počtvrté debatovala nad problémy veřejných zakázek

loga

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v pořadí již čtvrté setkání pražské Urbact Local Group. Schéma workshopu bylo obdobné poslednímu semináři, tedy úvodní slovo si vzal koordinátor místní ULG, radní Prahy 9 Zdeněk Davídek, který v rychlosti zopakoval charakter celého projektu. Dalším přednášejícím byl Pavel Pospíšek, referent EU fondů, který v opět krátkosti představil vývoj projektu, navázal na svá minulá prosincová slova a zhodnotil uplynulé mezinárodní setkání konané ve španělském Albacete a na závěr své prezentace načal téma příštího setkání v chorvatské Koprivnici. Témata, o kterých byla v úvodní části řeč, se týkala plánování analýzy veřejných výdajů, implementace sociálních kritérií do zadávací dokumentace výběrových řízení a tentokrát nově i zapojení místních malých a středních ekonomik do procesu výběrového řízení.

Hlavní slovo během workshopu měla opět Mgr. Marcela Káňová ze specializované advokátní kanceláře Císař, Čéška a Smutný. V její gesci byla následující část setkání, která proběhla formou semináře na téma „Praktické postupy v zadávacím řízení II - Registr Smluv a Sociální kritéra“ a následného workshopu, kdy se účastníci rozdělili do pracovních skupin a řešili zadané praktické úlohy. Během nich se snažili řešit problémy fiktivních veřejných zakázek jak z pohledu zadavatele, tak uchazeče. Nejpalčivějším tématem, které zajímalo nejvíce přítmoných účastníků byl registr smluv a povinnost uveřejňování. Mgr. Káňová se role experta zhostila bravurně a věříme, že veškeré dotazy zodpověděla v plné míře.

Mezi přítomnými byli zástupci MČ Praha 9, místních devítkových základních a mateřských škol, malých a středních podniků, které oslovila Hospodářská komora Praha, s jejíž pomocí byl workshop organizován. Další setkání naší ULG je naplánováno na polovinu června 2017, opět dle metodiky místní setkání - mezinárodní setkání ve 14 po sobě jdoucích dnech.

Místní akční skupina již počtvrté debatovala nad problémy veřejných zakázek