Mapa pečovatelských služeb v ČR

Informujeme Vás o nabídce pomoci, kterou prostřednictvím webu a aplikace www.mapapecovatelskychsluzeb.cz nabízí sociální sektor v době koronavirové krize pro zajištění pomoci seniorům žijícím doma.

Z tohoto důvodu APSS ČR spustila Mapu pečovatelských služeb na www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, kde si každý senior, rodinný příslušník seniora či starosta každé obce může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi, projednat možnou spolupráci a následně prostřednictvím webu vygenerovat univerzální leták k šíření do všech domácností, aby se ti, kteří příp. potřebují poradenství či nějakou naléhavou službu a pomoc, mohli pomoci účinně dovolat.

 

 

Tisková zpráva

 

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Společnost Podané ruce, o. p. s., vytvořily mapu pečovatelských služeb www.mapapecovatelskychsluzeb.cz

 

Současně pořádají veřejnou sbírku na zajištění prostředků pro pečující osoby i klienty, číslo účtu je: 2701786666/2010.

Praha/Brno, 30. března − Největší česká organizace zastřešující sociální služby Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR (APSS ČR) dnes spustila webové stránky www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, na nichž si mohou nejen starostové všech obcí v České republice vyhledat vhodnou pečovatelskou nebo asistenční službu, která by mohla pomoci v zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich obci. Podle svých momentálních kapacitních možností oslovená služba pomůže se zajištěním nákupů a senioři se tak nemusí vystavovat možnému riziku nákazy během pohybu v obchodech. Pokud se starosta s vyhledanou službou na spolupráci domluví, může si v aplikaci vygenerovat jednoduchý leták a jeho prostřednictvím informovat občany.

 

Spolu se Společností Podané ruce, o. p. s., také pro zajištění ochranných prostředků a dalších nezbytných věcí pro činnost sociálních služeb pořádá velkou veřejnou sbírku COVID-19 − Sbírka pro sociální služby a jejich uživatele na portálu Darujme.cz, https://www.darujme.cz/projekt/1202830 a na stránkách https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka/.

 

„Celé Česko je poměrně dobře pokryto sociálními službami, které pomáhají zvládat všemožné životní situace. Terénní služby jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem přímo u nich doma. Pečovatelských služeb je několik set a pokrývají dohromady většinu České republiky. Na základě seznamu pečovatelských a asistenčních služeb od MPSV a vlastní databáze jsme nechali vytvořit unikátní mapu určenou zejména pro starosty obcí, kde si mohou najít, jaké terénní služby operují v jejich regionu, jednoduše se propojit, domluvit se na spolupráci a pak pomocí generátoru univerzálních letáků informovat o této možnosti všechny občany v dané obci. Ochrana seniorů je pro nás dlouhodobě na prvním místě, v této těžké situaci obzvláště. Pro terénní služby je samozřejmé, že pokud mají volnou kapacitu, budou v této době pomáhat primárně se zásobováním seniorů, aby se minimalizoval jejich kontakt s potenciálně rizikovým prostředím, jakým jsou vnitřní prostory obchodů. Právě jsme tuto nabídku poslali všem více než 6 000 obcím v České republice, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv a všem krajům, aby nás v šíření této nabídky podpořily. Budeme rádi, pokud využití této stabilní sítě pečovatelských služeb oficiálně doporučí obcím i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to nejjednodušší způsob, jak zajistit důslednou izolaci seniorů v domácnosti,“ komentuje aktivitu prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

 

„Terénní pečovatelské a asistenční služby trvale zajišťují péči o více než 100 000 seniorů. Tuto dobu vnímáme jako naprosto mimořádnou, a proto se snažíme pomoci i ostatním seniorům. Důležité jsou však naše kapacitní možnosti, zejména personální, ale také v oblasti mobility, protože ne každá služba má k dispozici dostatečný vozový park. Zaměstnanci našich služeb jsou vysoce školení profesionálové a senioři k nim chovají vysokou důvěru,” doplňuje viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby Renata Kainráthová.

 

Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací a autor tohoto nápadu, říká: „Podobnou nabídku jsme udělali na žádost starosty Židlochovic, Jana Vituly, pro jeho obec. Přišlo mi, že je škoda tvořit to jen pro jednu obec, když pečovatelské služby působí všude. Například v Jihomoravském kraji pokrývá všechny obce, které nemají svoji vlastní pečovatelskou službu, Charita. Jinde je to podobné. Jedná se zkrátka o univerzální plošně aplikovatelný a spolehlivý systém, který nás může co nejrychleji provést současným nouzovým stavem, ať je to brzy za námi. Nyní ho může využívat jednotně celá republika.”

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce: „Naše organizace se primárně zaměřuje na uživatele návykových látek. Fungování terénních sociálních služeb je ale vesměs podobné, naši zaměstnanci jsou nechráněni před nákazou koronavirem, nemáme testy, ochranné pomůcky atd. Všichni v sociálním sektoru nyní táhnou za jeden provaz, proto jsme se rozhodli, že Společnost Podané ruce ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb uspořádá masivní sbírku, ze které bude možné financovat nezbytné potřeby sociálních služeb a jejich klientů v době koronaviru. Prosíme, šiřte informaci o této finanční sbírce, potřebujeme se společně postarat o staré lidi i další rizikové skupiny. Finanční dary je možné posílat přes portál Darujme.cz, https://www.darujme.cz/projekt/1202830,nebo přímo na stránkách https://aktualne.podaneruce.cz/verejna-sbirka skrz transparentní účet č. 2701786666/2010.“

 

 

Kontakty:

Jiří Horecký, prezident APSS ČR: 724 315 818
Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby: 602 164 181

Jindřich Vobořil, ředitel společnosti Podané ruce a bývalý Národní protidrogový koordinátor: 725 805 865
Matěj Hollan, ředitel Asociace nestátních organizací a bývalý náměstek pro sociální věci města Brna: 774 956 148