Mapa pečovatelských služeb

Odbor sociální informuje občany o nabídce pomoci Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, kterou prostřednictvím www.mapapecovatelskychsluzeb.cz nabízí asociace v době koronavirové krize pro zajištění pomoci seniorům žijícím doma. 

APSS ČR spustila tuto mapu pečovatelských služeb, kde si každý senior, rodinný příslušník seniora či kdokoliv jiný může najít, které pečovatelské a asistenční služby jsou poblíž jeho obce, zkontaktovat se s nimi, projednat možnou spolupráci.