Dotazník pro seniory

1 z 27
1. Co Vám působí největší obtíže ve Vašem domácím prostředí?
(Zaškrtněte max. 3 odpovědi, pro Vás nejdůležitější.)