Fond pomoci Městské části Praha 9

Městská část Praha 9 zřídila Fond pomoci, který bude záchrannou brzdou pro všechny její občany a občanky, kteří vyčerpali ostatní možnosti finanční podpory od státu, hlavního města nebo neziskového sektoru. Na městské části tak vznikne flexibilní nástroj pomoci, který lidem v nouzi usnadní překonat dočasné obtíže. 

Prostřednictvím fondu chce Praha 9 podpořit sociální stabilitu a minimalizovat negativní dopady nečekaných událostí na naše sousedy. Zejména důchodce, nízkopříjmové domácnosti a uživatele sociálních služeb. O pomoc bude možné žádat zejména v případě nenadálých nezbytných výdajů na domácnost, podpory rozvíjení talentů u dětí a zajištění jejich volnočasových aktivit nebo na úhradu sociálních či zdravotních služeb. 

Žádosti o příspěvek bude možné podávat od března 2024 a jejich oprávněnost bude posuzovat sociální odbor Úřadu MČ Praha 9.

Potřebným můžete přispět i vy, protože rozpočet fondu budou tvořit kromě vkladu městské části i dary fyzických a právnických osob. Libovolný, daňově odpočitatelný, příspěvek je možné poslat na samostatný účet Fondu pomoci s číslem 20028-2000910329/0800.

QR
ilustrační
Související dokumenty
Přílohy