DEVÍTKA PŘEVZALA NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM, VČETNĚ PUMPTRACKOVÉ DRÁHY A PARKOUROVÉHO HŘIŠTĚ Z RECYKLOVANÉHO BETONU

Městská část Praha 9 převzala od společnosti Skanska nové komunitní centrum s venkovním hřištěm, pumptrackovou dráhou, parkourovým hřištěm z recyklovaného betonu i komunitní zahradou. Zájem o provozování komunitního centra projevil zapsaný spolek Colben.

Komunitní centrum je umístěno na brownfieldu mezi ulicemi Kolbenova a Poděbradská. Vzniklo díky novým pravidlům pro investory, která určují, v jaké výši mají investoři městským částem přispívat na občanskou vybavenost při budování nových městských čtvrtí. Stavba je mobilní, takže v budoucnu bude možné komunitní centrum včetně jednotlivých aktivit přesunout na jiné místo. Hlavní budova se skládá ze tří modulárních jednotek, ke kterým přiléhá plocha pro posezení kryté pergolou. Na ně navazuje prostor pro ostatní aktivity. S novým provozovatel komunitního centra bude podepsána smlouva o pronájmu na dobu určitou do roku 2026.

„Jsem rád, že se komunitní centrum podařilo dokončit včas, a to včetně pumptrackové dráhy, kterou si obyvatelé devítky přáli, jak vyplynulo z našich společných setkání. Komunitní život je pro devítku klíčový a my jako městská část podpoříme všechny aktivity, které přispějí k jeho rozvoji,“ říká starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík.

Komunitní centrum je na brownfieldu mezi ulicemi Kolbenova a Poděbradská umístěno pouze dočasně. Nová výstavba trvá po dobu několika let a společnost Skanska Residential a městská část se dohodly na dočasném využití těchto pozemků ve prospěch obyvatel devítky.

„Výstavba nové čtvrti vždy trvá několik let a smysluplné využití pozemku, který by jinak do doby výstavby neplnil žádnou funkci, bylo stěžejní myšlenkou našeho společného úsilí s městskou částí Praha 9. S tou nás od počátku spojovala chuť vytvořit příjemný prostor pro společná setkávání místních. Otevření dočasného komunitního centra na našem pozemku určeném pro pátou etapu čtvrti Emila Kolbena proto vnímáme jako úspěšný příklad fungující spolupráce mezi městskou částí a rezidenčním developerem, jelikož právě tyto aktivity pak dohromady tvoří kulturu bydlení a naší dlouhodobou snahou je ji podporovat a rozvíjet,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential.

foto zazemi
Přílohy