Jste zde

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2017

Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2017 naleznete v přiloženém dokumentu.

Související dokumenty