Jste zde

Úřední deska

Název Vyvěšeno od - do
Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - 16.1.2018 v 11:00 hod. 08.12.2017 - 17.01.2018
UR UGAV Lihovarská 06.12.2017 - 27.12.2017
Exekutorský úřad Klatovy, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 28.2.2018 v 11:00 hod. 05.12.2017 - 01.03.2018
Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražební jednání se koná dne 21.2.2018 v 10:00 hod. 05.12.2017 - 22.02.2018
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 5.12. 2017 - Česká pošta 05.12.2017 - 21.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 5.12. 2017 - Česká pošta 05.12.2017 - 21.12.2017
Záměr na pronájem NJ č. 972/103 v 1. a 2 PP domu čp. 972, Sokolovská 195, k.ú. Libeň, Praha 9, VŘ 05.12.2017 - 21.12.2017
Záměr na pronájem NJ č. 973/101 v suterénu domu čp.973, Sokolovská 197, k.ú. Libeň, Praha 9 05.12.2017 - 21.12.2017
Volby 2018: jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 05.12.2017 - 29.01.2018
Změna UR - okružní křižovatka 04.12.2017 - 20.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 4.12. 2017 - Česká pošta 04.12.2017 - 20.12.2017
Exekutorský úřad Přerov, usnesení o odročení dražebního jednání 01.12.2017 - 18.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne - 30.11.2017 - Česká pošta 30.11.2017 - 18.12.2017
Návrh na OOP 30.11.2017 - 18.12.2017
Volné místo - VŘ 18/2017 vedoucí OVS 30.11.2017 - 21.12.2017
Návrh na OOP 29.11.2017 - 15.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 29.11.2017 - Česká pošta 29.11.2017 - 15.12.2017
OZŘ - Inspirace nad Rokytkou - NADLAN s.r.o. 28.11.2017 - 18.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 28.11.2017 - Česká pošta - 1b 28.11.2017 - 15.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 28.11.2017 - Česká pošta - 1a 28.11.2017 - 15.12.2017
Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 10.01.2018 v 09:00 hod. 28.11.2017 - 11.01.2018
Opatření obecné povahy 28.11.2017 - 14.12.2017
Opatření obecné povahy 27.11.2017 - 13.12.2017
Opatření obecné povahy 27.11.2017 - 13.12.2017
Výzvy k vyzvednutí zásilky - zveřejněny dne 27.11.2017 - Česká pošta 27.11.2017 - 13.12.2017
DZ Pod Šancemi TSK OOP 27.11.2017 - 13.12.2017
Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 10.01.2018 v 10:00 hod. 24.11.2017 - 11.01.2018
Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 5.1.2018 v 14:00:00 hod 22.11.2017 - 08.01.2018
Volby 2018: počet a sídla volebních okrsků 22.11.2017 - 29.01.2018
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 21.11.2017 - 13.12.2017
Obvodní soud pro Prahu 9, zahájení řízení o určení data smrti a jmenování opatrovníka 16.11.2017 - 18.12.2017
JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor, dražební vyhláška dne 19.12.2017 od 10:00 hodin 15.11.2017 - 20.12.2017
Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška - 9.1.2018 v 10:00 hodin 15.11.2017 - 10.01.2018
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., dražba movitých věcí dne 19.12.2017 ve 12:12 hod. 14.11.2017 - 20.12.2017
Exekutorský úřad PLZEŇ-MĚSTO, elektroniká dražba dne 19.12.2017 v 11:30 hod. 14.11.2017 - 20.12.2017
Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 17.1.2018 v 13:00 hod. 14.11.2017 - 18.01.2018
JUDr. Juraj Podkonický, soudní exekutor, dražební vyhláška, povinný: Dagmar Kazdová 13.11.2017 - 20.12.2017
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 6.2.2018 ve 13:00 hodin 10.11.2017 - 07.02.2018
Volby 2018: stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 08.11.2017 - 15.01.2018
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 14.12.2017 v 13:00 hodin 08.11.2017 - 15.12.2017
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 14.12.2017 v 11:00 hodin 08.11.2017 - 15.12.2017
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., dražba movitých věcí dne 19.12.2017 v 11:06 hod. 07.11.2017 - 20.12.2017
Zveřejnění informací k Vyhlášení grantového programu ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy pro rok 2018 06.11.2017 - 21.12.2017
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 6.2.2018 v 10:00 hodin 01.11.2017 - 07.02.2018
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 6.2.2018 v 11:00 hod 01.11.2017 - 07.02.2018
Státní pozemkový úřad, nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků 01.11.2017 - 02.02.2018
Exekutorský úřad Praha 1, usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání 31.10.2017 - 15.12.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, veřejná dražba dobrovolná dne 11.12.2017 30.10.2017 - 12.12.2017
Exekutorský úřad Praha - západ, první dražba nemovitých věcí dne 19.12.2017 v 10:00:00 hod. 24.10.2017 - 20.12.2017
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - září-prosinec 2017 26.07.2017 - 22.12.2017
Podatelna - informace 02.12.2016 - 01.12.2026
Ukrytí obyvatelstva 09.02.2016 - 11.02.2020
Únik nebezpečných látek do ovzduší 01.04.2015 - 01.04.2020