Jste zde

Úřední deska

Název Vyvěšeno od - do
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb._Českomoravská 26.02.2020 - 13.03.2020
Městská část Praha 12 - veřejná vyhláška - uložení písemnosti 26.02.2020 - 13.03.2020
Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek| 26.02.2020 - 13.03.2020
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb._Na Krocínce 26.02.2020 - 13.03.2020
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb._Lisabonská 26.02.2020 - 13.03.2020
Záměr na změnu nájemní smlouvy č. 2015/OSM/0253/ONAN z doby určité na dobu neurčitou 26.02.2020 - 13.03.2020
Záměr na pronájem části poz. parcely č. 640/69 v k.ú. Prosek za účelem zřízení sezónní předzahrádky 26.02.2020 - 13.03.2020
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 640/77 v k. ú. Prosek 25.02.2020 - 12.03.2020
Rozhodnutí - stavební povolení - vestavba Lihovarská 12a: Vestavba polyfunkčního objektu do proluky 25.02.2020 - 12.03.2020
Oznámení o zahájení řízení - změna ÚR Drahobejlova: "Bytová a administrativní budova Drahobejlova, P 25.02.2020 - 12.03.2020
Oznámení o zahájení řízení - veř. osvětlení: veřejné osvětlení komunikace parc. č. 1934/5, Praha 9 - 25.02.2020 - 12.03.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 25.02.2020 - 02.04.2020
Zveřejnění 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Výzva k odstranění vraku 21.02.2020 - 09.03.2020
Exekutorský úřad Nymburk, usnesení, odročení dražebního jednání 21.02.2020 - 23.04.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 21.02.2020 - 09.04.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 21.02.2020 - 01.04.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 21.02.2020 - 09.04.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn 21.02.2020 - 09.04.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 21.02.2020 - 01.04.2020
Opatření obecné povahy - ul. Veltruská 21.02.2020 - 10.03.2020
Opatření obecné povahy - ul. Měšická 21.02.2020 - 10.03.2020
rozhodnutí - spojené rozhodnutí BD Nad Kolčavkou: "Novostavba bytového domu Nad Kolčavkou, Praha 9 - 18.02.2020 - 05.03.2020
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb._Za Mosty 18.02.2020 - 05.03.2020
Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 18.02.2020 - 12.03.2020
Schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2025 18.02.2020 - 30.04.2021
Opatření obecné povahy - 13/1997 Sb._Stoupající, Nad Krocínkou 17.02.2020 - 04.03.2020
Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9 17.02.2020 - 19.03.2020
Opatření obecné povahy - ul. Matějkova 13.02.2020 - 02.03.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - zrušení dražební vyhlášky nařízené na den 18.2.2020 v 10:00 hod. 13.02.2020 - 03.03.2020
Záměr změny prohlášení vlastníka budovy čp. 638 ul. Nemocniční 12.02.2020 - 28.02.2020
Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí a stavební povolení: Rezidence výhledy Rokytka - spojené SP + 12.02.2020 - 28.02.2020
Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 30.03.2020 v 14:30 hod. 11.02.2020 - 31.03.2020
Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 30.03.2020 v 12:30 hod. 11.02.2020 - 31.03.2020
Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad - březen-červen, červenec-srpen 2020 10.02.2020 - 31.08.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - zrušení dražební vyhlášky nařízené na den 24.3.2020 v 11:00 hod. 07.02.2020 - 25.03.2020
Záměr na pronájem nebytového prostoru Jablonecká 365/11 v přízemí, Praha 9 - Střížkov 06.02.2020 - 09.03.2020
Záměr na pronájem nebytového prostoru Jablonecká 322/72 v 1. NP, Praha 9 - Střížkov 04.02.2020 - 06.03.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - usnesení - dražební jednání - 21.3.2020 v 10:00 hod. 31.01.2020 - 25.03.2020
Exekutorský úřad Praha 9 - dražební vyhláška - 4.3.2020 v 10:00 hod. 31.01.2020 - 05.03.2020
Záměr na pronájem NJ č. 967/103 v 1. NP domu čp. 967, Sokolovská 187, k.ú. Libeň, Praha 9, VŘ 31.01.2020 - 02.03.2020
Exekutorský úřad Praha 7 - dražební vyhláška - elektronická dražba - 5.3.2020 v 10:00 hod. 29.01.2020 - 06.03.2020
Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou- dražební vyhláška - 19.3.2020 v 10:15 hod. 29.01.2020 - 20.03.2020
MHMP, veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny 22.01.2020 - 09.03.2020
Finanční úřad pro Prahu 9, dražební vyhláška, dražba se koná dne 19.3.2020 v 10:00 hod. 17.01.2020 - 20.03.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 24.3.2020 v 9:00 hod. 16.01.2020 - 25.03.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 24.3.2020 v 11:00 hod. 16.01.2020 - 25.03.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - dražební vyhláška - 24.3.2020 v 10:00 hod. 16.01.2020 - 25.03.2020
Obvodní ředitelství policie Praha III - vyhlášení popisu věcí 08.01.2020 - 09.07.2020
Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů na rok 2020 08.01.2020 - 30.11.2020
Vyhlášení programů pro poskytování dotací pro rok 2020 21.11.2019 - 31.03.2020
Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha 9 roku 2020 21.11.2019 - 31.03.2020