Jste zde

Informace

Stavební archiv

09.12.2016
Archiv odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) městské části Praha 9 Úřední hodiny: pondělí a středa 8 – 18 hodin Kontaktní místo: odbor výstavby a územního rozvoje...

Jak získat informace o území

09.03.2015
Informace o území je možné získat na mapovém portále hl. m. Prahy na adrese http://www.geoportalpraha.cz/ Na adrese http://wgp.urm.cz/georeport/ je možné vygenerovat dokument...

Informace o správních poplatcích

11.03.2013
Informace o správních poplatcích Správní poplatky se vyměřují podle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné na portálu veřejné správy http://portal....

Přidělování čísel popisných (nebo evidenčních)

26.06.2012
Přidělování popisných nebo evidenčních čísel domů Provádí se v souladu s § 121 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění...

Podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

30.08.2011
Podrobné informace o podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Zasklení lodžie

03.09.2009
Informace k zasklívání lodžií Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c...

Informace o výdeji mapových podkladů a o předávání geodetické dokumentace

03.09.2009
Hlavní město Praha vede technickou mapu města v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve...