Jste zde

Informace

Informace stavebního úřadu - odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9

Doplňkové informace

Pozor, změna úředních hodin!

Změna úřední doby pro Úřad MČ Praha 9

Vážení spoluobčané,

od pondělí 12. 10. 2020 platí nové nařízení vlády, na jehož základě se upravují úřední hodniny pro veřejnost.

Úřad MČ Praha 9 je pro veřejnost otevřen takto:

Pondělí   08.00-13.00

Středa    13.00-18.00

 

Rozdělení území správního obvodu (městské části) Praha 9 - územní působnost úředních osob

17.01.2018
Mapa územní působnosti úředních osob stavebního úřadu. Poznámka: Pro informace o území MČ Praha 9, informace o rozdělení hl. m. Prahy na správní obvody a další geografické...

Stavební archiv

09.12.2016
Archiv odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) městské části Praha 9 uchovává pouze spisy, které se týkají území správního obvodu Praha 9.

Informace o území MČ Praha 9 a hl. m. Praha

09.03.2015
Vymezení správního území městské části Praha 9 Správní obvod Praha 9 je tvořen územím městské části Praha 9. Území městské části Praha 9 zahrnuje celé katastrální území (k. ú.)...

Informace o správních poplatcích

11.03.2013
Informace o správních poplatcích Správní poplatky se vyměřují podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které je dostupné také ve zkrácené verzi pro potřeby stavebního úřadu...

Přidělování domovních čísel (popisných nebo evidenčních), zápis stavebních objektů do RÚIAN

26.06.2012
Přidělování popisných nebo evidenčních čísel stavebním objektům, zápis dokončených stavebních objektů a jejich změn do RÚIAN (RÚIAN = Registr územní identifikace adres a...
Získejte vyjádření k technické infrastruktuře v Praze 9 zdarma

Podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

30.08.2011
Podrobné informace o podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

Zasklení lodžie

03.09.2009
Informace k zasklívání lodžií Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c...

Informace o výdeji mapových podkladů a o předávání geodetické dokumentace

03.09.2009
Hlavní město Praha vede technickou mapu města v souladu s § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve...